Politika zasebnosti

Spoštovanje zasebnosti posameznikov, vključno z varovanjem osebnih podatkov posameznikov, je za podjetje Mare Optimum d. o. o. (v nadaljevanju: podjetje) bistvenega pomena. Podjetje je zavezano k varovanju osebnih podatkov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti. Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov.


Politika zasebnosti je namenjena informiranju posameznikov o obdelavi osebnih podatkov v podjetju, ki vključujejo osebne podatke o posameznikih, ki so obiskali spletno stran, in ki izpolnjujejo spletni kontaktni obrazec (v nadaljevanju: stranka). S to izjavo stranke seznanjamo z nameni obdelave osebnih podatkov, pravnimi podlagami, upravljavcem in uporabniki osebnih podatkov, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, obdobji hrambe in pravicami posameznikov ter z drugimi potrebnimi informacijami.

1. Podatki o podjetju
Mare Optimum d. o. o.
Sokolska ulica 46
2000 Maribor
spletna stran: www.opravi-izpit-za-coln.si
elektronska pošta: info@mare-optimum.si
telefon: 040 801 176


2. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Podjetje je upravljavec osebnih podatkov strank. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
Tomi Davidović
elektronska pošta: info@mare-optimum.si
telefon: 040 801 176

3. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov
Vaše podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Podjetje zbira vaše osebne podatke, kadar:
 nam pišete prek kontaktnega obrazca na spletni strani oziroma prosite podjetje za informacije,
 uporabljate spletno stran podjetja.

3.1. Kontaktni obrazec na spletni strani
Kaj: Pri oddaji vaših podatkov podjetje poleg vaše IP številke obdeluje vaše ime in priimek, naslov elektronske pošte ter morebitne druge osebne podatke, ki jih vpišete v spletni obrazec.Zakaj: Podjetje osebne podatke obdeluje izključno za namene podajanja povratnih informacij prek elektronske pošte oziroma za sklenitev poslovnega razmerja.

Koliko časa: Podatki se hranijo en mesec.
Pravna podlaga: za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Če posameznik ne bo navedel potrebnih podatkov, ga podjetje ne bo moglo kontaktirati oziroma skleniti poslovnega razmerja in izvesti posla.

3.2. Obisk spletne strani
Ob vsakem obisku spletne strani podjetja se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Podjetje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Kaj so spletni piškotki?
Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest. Več informacij o piškotkih in zakonodaji najdete v smernicah informacijskega pooblaščenca:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_uporabi_piskotkov.pdf.

Upravljanje s piškotki
Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko
spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se
piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane
spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Katere piškotke uporabljamo?
Naša spletna stran gostuje na strežniški infrastrukturi pogodbenega obdelovalca s sedežem v
Sloveniji.
Sejni piškotek
Imenuje se tudi prehodni piškotek, piškotek, ki se izbriše, ko uporabnik zapre spletni brskalnik.
Piškotek seje je shranjen v začasnem pomnilniku in se po zaprtju brskalnika ne obdrži. Piškotki seje ne zbirajo informacij iz uporabniškega računalnika. Običajno bodo shranjevali informacije v obliki identifikacije seje, ki osebno ne identificira uporabnika.

Sistemski piškotek
Ta piškotek se uporablja za beleženje pomembnih logičnih podatkov za nemoteno delovanje spletne
strani in za vpis v spletno stran.

4. Uporabniki osebnih podatkov
Zaposleni v podjetju.

5. Prenos do osebnih podatkov
Podjetje osebnih podatkov brez izrecnega dovoljenja posameznika ne bo posredovalo tretji osebi oziroma ne bo omogočilo tretji osebi, da vpogleda v osebne podatke posameznika. Podjetje lahko osebne podatke posreduje le v primeru, če bi to od njega zahteval pooblaščen državni organ ali če se takšna obveznost naloži na podlagi zakonodajnega ukrepa.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov
Navedeno zgoraj pri različnih vrstah podatkov.

7. Obstoj pravic do dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih podjetje obdeluje, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov 1 .

8. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

9. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu Vse pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko posameznik uveljavlja pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli vloži pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov na elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (v točki 2), ki jo
bomo poskusili rešiti v čim krajšem času in skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih 1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL EU L119/2016, 4. 5. 2016). podatkov.

Pritožbo lahko posameznik vloži tudi na nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov na
naslov:
Informacijski pooblaščenec,
Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana,
telefon: 01 230 97 30, e-pošta:
prijava-krsitev@ip-rs.si; po predpisanem postopku 2 .

10. Varovanje osebnih podatkov
Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov, tudi na podlagi pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov podjetja. Podjetje se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov. Zbrane podatke bomo uporabili
izključno za namene, za katere jih bodo posredovali naši uporabniki. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in
zlorabami.


11. Spremembe politike zasebnosti
Politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena novembra 2020.

Tomi Davidović

2 https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-
podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/prijava-krsitev/.